Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Līdz 31.oktobrim Daugavpilī turpinās Zaļās masas savākšanas akcija

Līdz 31.oktobrim Daugavpilī turpinās Zaļās masas savākšanas akcija

Jau piecu gadu garumā rudenī un pavasarī Daugavpilī tiek rīkotas Zaļās masas savākšanas akcijas. Desmit dienu laikā privātā sektora iedzīvotāji var pilnīgi bez maksas atbrīvoties no sabirušajām lapām, nozāģētajiem krūmu un koku zariem un citiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, kas radušies piemājas teritorijas uzkopšanas laikā. Šī

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 115
ĀRKĀRTAS Attīstības komitejas sēde

ĀRKĀRTAS Attīstības komitejas sēde

Domes ziņas 116
Bezmaksas nodarbības “Māksla dzīvot harmonijā”

Bezmaksas nodarbības “Māksla dzīvot harmonijā”

Kultūras ziņas 186
Projekta tikšanās Dānijā

Projekta tikšanās Dānijā

Izglītības ziņas 101
Kārtējā preses konference Daugavpils Domē

Kārtējā preses konference Daugavpils Domē

Domes ziņas 147
Šķirošana palīdz novērst atkritumu izvešanas tarifa kāpumu

Šķirošana palīdz novērst atkritumu izvešanas tarifa kāpumu

Pilsētas ziņas 211

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

27. oktobrī Latvijā pāriet uz ziemas laiku. Kā jūs to vērtējat?