Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Daugavpils kultūras dzīve tiek „restartēta” jau 9. reizi

Daugavpils kultūras dzīve tiek „restartēta” jau 9. reizi

Ik rudeni Daugavpilī ienāk mūzikas un mākslas svētki: jau 9. gadu pēc kārtas jaunu elpu pilsētas kultūras dzīvē iedveš Starptautiskais festivāls ReStArt. Vairāk nekā mēneša garumā, no 11. septembra līdz 22.oktobrim, daugavpilieši un pilsētas viesi aicināti  apmeklēt izstādes, izrādes, kā arī baudīt talantīgo vokālistu un mūziķu sniegumu.

Lasīt vairāk
Kultūras ziņas 35
Zviedrijas delegācija

Zviedrijas delegācija

Pilsētas ziņas 87
Daugavpilī situācija ar COVID-19 saslimstību ir mierīga

Daugavpilī situācija ar COVID-19 saslimstību ir mierīga

Pilsētas ziņas 251
Baltu vienības dienas pasākums Vienības namā

Baltu vienības dienas pasākums Vienības namā

Kultūras ziņas 95
Pašvaldības policija aizturējusi mantas bojātāju

Pašvaldības policija aizturējusi mantas bojātāju

Pilsētas ziņas 70
Par SIA “Labiekārtošana D” valdes locekli iecelta Jūlija Mamaja

Par SIA “Labiekārtošana D” valdes locekli iecelta Jūlija Mamaja

Domes ziņas 122

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kā Jūs plānojat pavadīt šo vasaru?