Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Zinātkāres centrs ZINOO ar 1. jūliju tiks nodots BJC “Jaunība”

Zinātkāres centrs ZINOO ar 1. jūliju tiks nodots BJC “Jaunība”

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un vēlāk Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē, tika skatīts jautājums par izstāšanos no biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība”, deleģēšanas līguma izbeigšanu ar biedrību un jauniešu Zinātkāres centra “ZINOO Daugavpils” nodošanu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram “Jaunība”.

Lasīt vairāk
Pilsētas ziņas 96
Daugavpils gatavojas ietērpties ziedu rotā

Daugavpils gatavojas ietērpties ziedu rotā

Pilsētas ziņas 79
Komunālās saimniecības pārvalde rosina gatavoties slidotavas uzstādīšanai jau šovasar

Komunālās saimniecības pārvalde rosina gatavoties slidotavas uzstādīšanai jau šovasar

Pilsētas ziņas 70
Biedrības “VMK ”Robeža”” pārstāvji iepazīstināja ar saviem hobijiem

Biedrības “VMK ”Robeža”” pārstāvji iepazīstināja ar saviem hobijiem

Pilsētas ziņas 40
Baznīcu nakts aicina

Baznīcu nakts aicina

Pilsētas ziņas 89
Pilsētas ielas – vai uz tām ir vieta ražošanas atkritumiem?

Pilsētas ielas – vai uz tām ir vieta ražošanas atkritumiem?

Pilsētas ziņas 61

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Vai sakarā ar pasažieru lūgumu Jūs piekrītat pārcelt autobusa maršruta Nr. 20 atiešanas laiku no pieturas “Aveņu iela” darba dienās no plkst. 6:45 uz 6:35 un no 7:30 uz 7:20?