Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Interese par Saules ielas radošā kvartāla telpām pārsniedza gaidas

Interese par Saules ielas radošā kvartāla telpām pārsniedza gaidas

Pēdējā mēneša laikā dažādas organizācijas un personas varēja iesniegt savus priekšlikumus par telpu izmantošanu ēkā Saules ielā 1/3, kas kopā ar pagalmu nākotnē var kļūt par “Saules ielas radošo kvartālu”. Šī ideja, kas radās, patiecoties Daugavpils dalībai konkursā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu, guvusi plašu atsaucību daugavpiliešu vidū, un tagad visas telpas šajā ēkā, kas jau labu laiku bija tukšas, tiks izmantotas radošo aktivitāšu īstenošanai.

Lasīt vairāk
Kultūras ziņas 31
Šogad talkosim individuāli vai ģimenes lokā

Šogad talkosim individuāli vai ģimenes lokā

Pilsētas ziņas 39
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES ATBALSTS JAUNDZIMUŠAJIEM

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES ATBALSTS JAUNDZIMUŠAJIEM

Domes ziņas 54
Tiek uzsākta ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa

Tiek uzsākta ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa

Pilsētas ziņas 45
12. aprīlī notika Daugavpilī reģistrēto pašvaldības vēlēšanu  kandidātu sarakstu numuru izloze

12. aprīlī notika Daugavpilī reģistrēto pašvaldības vēlēšanu kandidātu sarakstu numuru izloze

Domes ziņas 101
Daugavpilī norisināsies Eiropas pirmās konstitūcijas 230. gadadienai veltītas svinības

Daugavpilī norisināsies Eiropas pirmās konstitūcijas 230. gadadienai veltītas svinības

Pilsētas ziņas 48

Tuvākie notikumi

Daugavpils pilsētas domes sēde
15 Apr 14:00

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Kāda ir Tava Jaunā gada apņemšanās?